Instanța de judecată a admis acțiunea APOD către CSP

Instanța de judecată a admis acțiunea APOD către CSP

La 19 octombrie 2020, Curtea de Apel Chișinău a judecat în fond și a admis cererea de chemare în judecată depusă de către Asociația Procurorilor pentru Ordine și Dreptate către Consiliul Superior al Procurorilor, privind controlul administrativ normativ al unor prevederi din Regulamentul cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincțiilor Procuraturii.

De menționat, că anterior Asociația a făcut publică opinia privind necorespunderea Legii unor prevederi ale Regulamentului precitat și a sesizat Consiliul Superior al Procurorilor cu o inițiativă de revizuire în acest sens. Cu regret, argumentele noastre nu au fost auzite.

Prin Decizia Curții de apel Chișinău, a fost admisă parțial acțiunea în contencios administrativ, în partea anulării literei b) al punctului 5.2. din  Capitolul V, intitulat „Temeiurile, condiţiile şi ordinea de acordare a distincțiilor Procuraturii”, astfel, nu mai este valabilă interdicția cu privire la încurajarea procurorilor care în ultimii 5 ani au fost sancționați disciplinar.