Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul CSP împotriva hotărîrii prin care a fost admisă acțiunea civilă APOD

Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul CSP împotriva hotărîrii prin care a fost admisă acțiunea civilă APOD

La 3 martie 2021 Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul declarat de Consiliul Superior al Procurorilor împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 19 octombrie 2020, care a judecat în fond și a admis cererea de chemare în judecată depusă de către Asociația Procurorilor pentru Ordine și Dreptate către Consiliul Superior al Procurorilor, privind controlul administrativ normativ al unor prevederi din Regulamentul cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincțiilor Procuraturii.

De menționat, că anterior Asociația a făcut publică opinia privind necorespunderea Legii unor prevederi ale Regulamentului precitat și a sesizat Consiliul Superior al Procurorilor cu o inițiativă de revizuire în acest sens. Cu regret, argumentele noastre nu au fost auzite.

Prin Decizia Curții de Apel Chișinău, a fost admisă parțial acțiunea în contencios administrativ, în partea anulării literei b) al punctului 5.2. din  Capitolul V, intitulat „Temeiurile, condiţiile şi ordinea de acordare a distincțiilor Procuraturii”, astfel, nu mai este valabilă interdicția cu privire la acordarea distincțiilor procurorilor care în ultimii 5 ani au fost sancționați disciplinar.

Totodată, instanțele de judecată au dispus publicarea hotărîrii prin care a fost admisă acțiunea pe pagina web a Consiliului Superior al Procurorilor (www.csp.md)