Despre Asociație

Asociaţia Obştească ,,Asociația Procurorilor pentru Ordine și Dreptate” (în continuare APOD), este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită la 26 septembrie 2019 prin libera manifestare de voinţă a persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor îndreptate spre favorizarea unui dialog constructiv interinstituțional, precum și cu societatea civilă, care ar contribui la edificarea unui Stat de Drept întru triumfarea dezideratelor de justiție și echitate.

APOD este de nivel republican şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul țării fiind o organizație nonprofit, apolitică și de utilitate publică. Misiunea asociației este de a contribui la progresul social al organelor Procuraturii și evoluția individuală a procurorilor, promovând cultura democrației, supremației legii și autoritatea justiției, de a solidariza procurorii cu privire la drepturi și îndatoriri, de a contribui la asigurarea independenței justiției și de a susține procurorii în desfășurarea activității de înfăptuire a justiției fără imixtiuni din interior sau din exterior, de a contribui la dezvoltarea culturii juridice, moralității și integrității în societate.

Valorile asociației sunt: independență, integritate, democrație, responsabilitate și transparență.

Parteneri

La 26 noiembrie 2019 APOD a încheiat un acord de colaborare cu Procuratura Generală a Republicii Moldova fiind astfel fortificate eforturile comune ale Procuraturii și APOD îndreptate spre consolidarea corpului de procurori asigurându-se, pe această cale, reprezentarea și protejarea drepturilor și intereselor legitime ale procurorilor.