Standarde profesionale

Scop:

Scopul Asociației este promovarea independenței procurorilor, întărirea statutului acestora, susținerea statului de drept, buna guvernare, promovarea și apărarea drepturilor procurorilor.

Scopul este realizat prin acțiuni civice, juridice, educative, culturale și sociale, adoptând poziții și reacții publice și desfășurând proiecte și programe specifice.

APOD își propune să devină un centru de studiu, analiză și sinteză pentru sistemul de justiție, dar în mod special sistemul organelor Procuraturii, pornind de la învățământul juridic, continuând cu instituțiile juridice și terminând cu procurori și alți actori care participă la înfăptuirea justiției și cu care interacționează procurorii.

În această privința Asociația realizează studii și cercetări, diverse acțiuni de promovare, oferă asistență tehnică și consultanță de specialitate, dezvoltă și promovează strategii și politici.Obiective:

 • independența Procuraturii, imparțialitatea și integritatea procurorilor;
 • obținerea de către procurori a statutului de magistrați; 
 • promovarea meritocrației în sistemul organelor Procuraturii; 
 • reformarea și modernizarea Procuraturii, în scopul unei administrări eficiente și realizarea unui act de justiție în mod competent; 
 • însușirea de către publicul larg a unor valori esențiale precum: democrația, supremația legii, libertatea, civismul, independența justiției, drepturile omului, integritatea;
 • cunoașterea, exercitarea și respectarea de către procurori a drepturilor civile și politice, respectiv a drepturilor economice, sociale și culturale; 
 • educarea societății cu privire la aspecte juridice;
 • sporirea standardelor de calitate în activitatea de educație și cea desfășurată de profesioniștii dreptului; 
 • promovarea principiului legalității în activitatea instituțiilor și autorităților publice și în viața cotidiană a cetățenilor;  
 • favorizarea transparenței activității organelor, instituțiilor și autorităților publice și de interes public;
 • responsabilitatea și integritatea în societate, în special în rândul celor care ocupă o poziție de demnitate sau funcție publică;
 • susținerea eforturilor și politicilor anticorupție, precum și a activității instituțiilor publice specializate în lupta anticorupție;
 • asigurarea accesului la justiție al cetățenilor prin aducerea la cunoștința publicului larg a fundamentelor legislative și jurisprudențiale; 
 • exercitarea libertății de exprimare cu responsabilitate și în corespundere cu legislația relevantă; 
 • nediscriminarea persoanelor în fața organelor statului și în societate;
 • apărarea și promovarea drepturilor membrilor asociației.


Principii:

APOD se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

Asociația nu admite imixtiunea autorităților publice în activitatea sa, promovează valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.